nlenfrdehu

Vogels spotten? Het kan hier!

Vogels spotten? Het kan hier! Vogels spotten? Het kan! Gewoon in en rond in de tuin.

Onze gasten hebben zich vanuit hun luie stoel al meermaals prima vermaakt met het rijke dierenleven in hun tuin.

Hun lijst van gespotte vogels is werkelijk indrukwekkend: Europese kanarie, bijeneter, grauwe klauwier, putter, ringmus, spreeuw, steenuil, hop, dwergaalscholver, huiszwaluw, groenling, zwarte roodstaart, zomertortel, wielewaal, witwangstern, zwartkop, vink, huismus, kerkuil, kwartel, aalscholver, torenvalk, boerenzwaluw, grauwe vliegenvanger, turkse tortel, roodborsttapuit, Syrische bonte specht, koolmees, roek, witte kwikstaart, groene specht en de koekoek.

Voor wie dit echter nog niet genoeg is, bieden de uitkijkpunten langs de M33 bij Hortobágy o.a. zicht op een gecombineerde oeverzwaluw/bijeneterkolonie.

Ook leuk, maar dan voor je oren: in het donker naar steen- en kerkuilen luisteren! Veel plezier!