nlenfrdehu

Huurvoorwaarden

 

 1. De woning wordt van zaterdag tot zaterdag verhuurd. Aankomst tussen 15.00 en 20.00 uur, vertrektijd uiterlijk 10.00 uur.

 2. Bij reservering van de woning wordt een bevestiging van de reservering en een te ondertekenen huurovereenkomst toegestuurd. U dient deze overeenkomst binnen twee weken ondertekend terug te sturen en de aanbetaling (25%) over te maken. Het restbedrag (75%) moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode zijn betaald. Een niet ondertekend huurcontract geldt niet als contract.

 3. Nadat het volledige bedrag is betaald, ontvangt u verdere informatie en bescheiden (adres, route en informatie over de sleutel tot het huis).

 4. Indien u de reservering annuleert, ongeacht de reden daartoe, wordt door de eigenaars de reeds voldane aanbetaling van 25% ingehouden. Indien u reeds het volledige bedrag had voldaan, wordt 75% van de huurprijs teruggestort. Bij annulering binnen de periode van zes weken vóór aanvang van de huurperiode zal geen bedrag meer worden teruggestort.

 5. Het volledige huurbedrag dient zes weken vóór aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien u hieraan niet voldoet, vervalt uw boeking en treden de bepalingen zoals hierboven onder punt 4 vermeld in werking, gelijk aan annulering.

 6. De eigenaars accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomen.

 7. De huurders zijn volledig aansprakelijk voor welke schade dan ook waarvan het ontstaan aan hen is toe te rekenen en dienen de eigenaars daarover onmiddellijk te informeren.

 8. De eigenaars hebben het recht de huurders onmiddellijk van het gehuurde te verwijderen of te laten verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, danwel in geval van klachten van omwonenden in het dorp. Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen slechts met instemming van de eigenaars worden aangebracht.

 9. De eigenaars gaan ervan uit dat u de risico's van annulering voor eigen rekening neemt. U dient tevens over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te bezitten die gedurende de huurperiode geldig is.

 10. Huisdieren zijn welkom na voorafgaand overleg met de eigenaars.

 11. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 12. Geschillen worden beslecht volgens Nederlands recht door de Nederlandse rechter.

 13. De woning dient bij vertrek in onberispelijke staat te worden achtergelaten.